Check in Vietnam

Mùa này đi Sapa săn mây, ăn lẩu cá tầm cá hồi là sướng nhất 🥰🥰 Có ai cuối năm …
 • 1,490
  PIS
 • 1,386
  Reaction
 • 90
  Comment
 • 14
  Shared

포스트 분석

댓글 다운로드
Comments
  Reaction/Comment 데이터가 없습니다.
  (분석제외대상: Product & Shop 유의사항)

  Reaction 감정 분석

  • Love
   128
   Love
  • Haha
   0
   Haha
  • Wow
   0
   Wow
  • Sad
   0
   Sad
  • Angry
   0
   Angry

  PIS Tracking

  contents_pis.jpg
  유료 회원에게 제공되는 서비스입니다.
  자세한 상품 안내는 Product & Shop 페이지를 확인해 주세요.
  Product & Shop

  Compare PIS

  현재 포스트 PIS
   
  1,490
  BigFoot9 평균 PIS
   
  4,769
  2022-11-25 평균 PIS
   
  3,234
  현재 페이지 평균 PIS
   
  2,697

  PIS (Post Interaction Score)