Garena Liên Quân Mobile

😘 BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC TRI KỶ CỦA MÌNH CHƯA? 😘 Đã một thời gian dài trôi qua từ kh…
 • 10,852
  PIS
 • 7,392
  Reaction
 • 3,325
  Comment
 • 135
  Shared

포스트 분석

댓글 다운로드
Comments
  Reaction/Comment 데이터가 없습니다.
  (분석제외대상: Product & Shop 유의사항)

  Reaction 감정 분석

  • Love
   47
   Love
  • Haha
   948
   Haha
  • Wow
   9
   Wow
  • Sad
   584
   Sad
  • Angry
   13
   Angry

  PIS Tracking

  contents_pis.jpg
  유료 회원에게 제공되는 서비스입니다.
  자세한 상품 안내는 Product & Shop 페이지를 확인해 주세요.
  Product & Shop

  Compare PIS

  현재 포스트 PIS
   
  10,852
  BigFoot9 평균 PIS
   
  4,996
  2021-01-28 평균 PIS
   
  4,506
  현재 페이지 평균 PIS
   
  8,828

  PIS (Post Interaction Score)