Garena Liên Quân Mobile

📚 CUỘC THI LIÊN QUÂN VUI VẺ - VIDEO SIÊU HÀI 📚 📚 Thời gian: 21/09/2021 - 30/…
 • 641
  PIS
 • 310
  Reaction
 • 330
  Comment
 • 1
  Shared

포스트 분석

댓글 다운로드
Comments
  Reaction/Comment 데이터가 없습니다.
  (분석제외대상: Product & Shop 유의사항)

  Reaction 감정 분석

  • Love
   9
   Love
  • Haha
   2
   Haha
  • Wow
   0
   Wow
  • Sad
   3
   Sad
  • Angry
   12
   Angry

  PIS Tracking

  contents_pis.jpg
  유료 회원에게 제공되는 서비스입니다.
  자세한 상품 안내는 Product & Shop 페이지를 확인해 주세요.
  Product & Shop

  Compare PIS

  현재 포스트 PIS
   
  641
  BigFoot9 평균 PIS
   
  4,856
  2021-09-19 평균 PIS
   
  3,162
  현재 페이지 평균 PIS
   
  8,294

  PIS (Post Interaction Score)